• ในกรณีสินค้ามีปัญหาขัดข้องภายใน 7 วัน (นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า) ทางร้าน ยินดีให้บริการลูกค้าเพื่อสลับสินค้าตัวใหม่ให้ทันที ซึ่งต้องมีกล่องและหลักฐานการสั่งซื้อที่ชัดเจน (หลักฐานการสั่งซื้อ: กล่องสินค้า, ใบเสร็จ หรือ รูปหน้าคำสั่งซื้อ)
  • ในกรณีได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งไว้และสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ถูกแกะ ลูกค้าสามารถติดต่อทางร้านเพื่อรับบริการการเปลี่ยนสินค้าที่ถูกต้องให้ทันที
  • ในกรณีสินค้ามีปัญหาขัดข้องหลังจาก 7 วัน (นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า) ลูกค้าสามารถส่งศูนย์ของสินค้านั้นๆเพื่อรับบริการการเคลมจากทางศูนย์ ภายใต้การรับประกันจากศูนย์นั้นๆ